ธุรกิจ

สัญญาประกันภัยรถยนต์ เป็นยังไง มาทำความรุ้จัก ประกันภัยรถยนต์ ว่ามีอะไรบ้าง

1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)

หมายความถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยข้อบังคับ เพื่อความคุ้มครองต่อการสิ้นไปของชีวิต ร่างกายบุคคล ผู้ได้รับภัยจากรถยนต์ ในตอนนี้ ประเทศไทยมีข้อบังคับที่เรียกว่า"พ.ร.บ." คุ้มครองป้องกันผู้เผชิญภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 ( พ ร บ ) เพื่อให้ประชากร ผู้ได้รับภัย ได้รับความป้องกัน รวมทั้งการชดใช้ค่าปรับที่แน่นอน รวดเร็ว และชอบธรรม

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคเต็มใจ (Voluntary Motor Insurance)

หมายความถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้น ด้วยความเต็มใจของ เจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยมิได้มีต้นเหตุมาจากการถูกบังคับโดยกฎหมายอะไร ซึ่ง ที่ใช้กันอย่างล้นหลามในตลาดสัญญาประกันภัยในปัจจุบันนี้เป็นการ สัญญาประกันภัยในภาคสมัครใจ
 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบใหม่ แบ่งได้ 2 แบบ

1. กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ( Un-Named Driver ) เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่ปกป้องคนขับขี่ผู้ใดก็ได้ที่ผู้เอาประกันภัย ยินยอมให้ขับขี่เสมอเหมือนเป็น ผู้เอาประกันภัย
2. กรมธรรม์แบบบอกชื่อคนขับขี่ ( Named Driver ) เป็นกรมธรรม์แบบใหม่ที่นำเอาอายุคนขับขี่มาเป็นส่วนประกอบในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และก็คุ้มครองป้องกันแต่ว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับสารภาพ ต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุแต่ละครั้งด้วย กรมธรรม์ แบบงี้ผู้เอาประกันภัยควรจะเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้รถส่วนบุคคล และสามารถบอกชื่อคนขับขี่ได้ ไม่เกิน 2 คน

ชนิดของกรมธรรม์ ประกันรถยนต์ รวมทั้งความป้องกัน

การประกันภัยรถยนต์ แบบใหม่ มีความคุ้มครองปกป้องให้เลือก 5 ชนิด คือ
 
ประกันรถยนต์
 
ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ
ความรับสารภาพต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และก็ผู้โดยสารในรถ
ความรับสารภาพต่อสินทรัพย์ของบุคคลภายนอก
ความทรุดโทรมของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
ความย่ำแย่ต่อตัวรถยนต์เนื่องจากว่าไฟลุก และการหาย

ประเภท 2 ผู้เอาประกันภัยชนิดนี้ จะได้รับความคุ้มครองปกป้อง เป็น
ความยอมรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก แล้วก็ผู้โดยสารในรถยนต์
ความยอมรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความเสื่อมโทรมต่อตัวรถยนต์เหตุเพราะไฟไหม้ แล้วก็การหาย

ประเภท 3 ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองปกป้องเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนี้
ความยอมรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และก็ผู้โดยสารในรถยนต์
ความยอมสารภาพต่อสินทรัพย์ของบุคคลภายนอก

ประเภท 4 ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความป้องกันเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินทองบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อเงินของบุคคลภายนอก ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง

ประเภท 5 ผู้เอาประกันภัยจำพวกนี้ จะได้รับความคุ้มครอง
ความยอมรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และก็ผู้โดยสารในรถยนต์
ความยอมรับผิดต่อเงินของบุคคลภายนอก
ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย แต่ว่าต้องแจ้งคู่อริได้เพียงแค่นั้น
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เพราะไฟไหม้ แล้วก็การหาย

,,